02 Jan

A Google elvesztette a Groovle.com név iránt indított ADR eljárást

A Google 2009 novemberében indította meg az alternatív vitarendezési eljárást a Groovle.com domain névért. A nemrég nyilvánosságra hozott döntés szerint azonban a név maradhat korábbi használójánál.

A Groovle.com alatt két kanadai magánszemély 2007 óta üzemeltetett olyan szolgáltatást, amely segítségével a felhasználók egyéni háttérrel használhatták a Google keresőjét.

A Google a kérelmét arra alapozta, hogy a kérdéses tartománynév az “majdhogynem megegyezik” a GOOGLE védjegyükkel, illetve arra az összetéveszthetőségig hasonlít.

A két webfejlesztéssel foglalkozó magánszemély a védekezésben előadták, hogy tudomásuk szerint a Google eddig 65 alternatív vitarendezési ügyet kezdeményezett több száz domain név tárgyában, és ezekben egy kivétellel mindig sikert értek el. A kivétel a Froogle.com ügy volt, amely – legalábbis a Groovle üzemeltetői szerint – igencsak hasonlít jelen ügyre. A webfejlesztők szerint az általuk használt GROOVLE megjelölés nem a GOOGLE kifejezésből ered, hanem a GROOVE, illetve GROOVY szavakból, és az R és L betűk jelenléte miatt sem egyezés, sem összetéveszthetőség nem áll fent a GOOGLE védjeggyel. Azzal is érveltek, hogy az alternatív vitarendezési eljárás megindítását megelőzően mintegy két és fél évvel kezdték meg saját szolgáltatásuk nyújtását a domain név alatt, és az eltelt idő alatt jóhiszeműen jártak el.

Az eljáró háromtagú döntnöki tanács a Groovle üzemeltetőinek érvelését elfogadva úgy határozott, hogy a GROOVLE megjelölés az R és az L betűk jelenléte miatt nem azonos, illetve nem is téveszthető össze a GOOGLE védjeggyel.

A teljes döntés itt olvasható (angolul): http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1293500.htm

Halász Bálint