31 May

Ideiglenes intézkedés egy tweet miatt

A Frankfurt am Main-i bíróság ideiglenes intézkedéssel eltiltott egy Twitter-felhasználót attól, hogy a mikroblog szolgáltatás keretében bizonyos tartalmú weboldalakra mutató linkeket hozzon nyilvánosságra. Az e területtel foglalkozó jogászok szerint ez volt az első eset, amikor német bíróság ideiglenes intézkedést hozott egy Twitter-üzenet miatt.

Tényállás

Egy Twitter-felhasználó idegen weboldalra mutató linkeket tartalmazó üzenetet hozott nyilvánosságra a Twitteren keresztül. Ebben önmagában semmi különös sem lenne, hiszen a Twitter szolgáltatását gyakran használják linkek továbbítására, közzétételére. A jelen esetben azonban a weboldalon, amelyekre a linkek vezettek, számos olyan valótlan állítás és információ volt elérhető, amely egy konkrét vállalattal volt kapcsolatos. A cég emiatt ideiglenes intézkedés iránti kérelmet nyújtott be a Frankfurt am Main-i tartományi bírósághoz, amelyben azt kérte, hogy a bíróság tiltsa el a Twitter-felhasználót ilyen tartalmú üzenetek közzétételétől. A bíróság eleget tett a kérelemnek, és ex parte eljárásban – a kérelemnek megfelelő tartalommal – kibocsátotta az ideiglenes intézkedést. A bírósági határozat másolata anonimizált formában ezen a linken olvasható (németül). Sajnos ebből szinte az összes konkrétum törlésre került, ami megnehezíti a következtetéseket levonását.

(Német) jogi háttér

A német jog alapján, ha valaki más honlapjára mutató linket tesz közzé, felelőssége vizsgálható, ha az adott honlapon jogellenes tartalmat hoznak nyilvánosságra. A felelősség mértéke azonban – különösen konkrét esetekben – vita tárgya. Németországban a bírói gyakorlat egyelőre nem jelölte ki az egyértelmű irányt a felelősség megállapítása kérdésében. E vonatkozásban az általános előfeltétel, hogy a linkelő a belinkelt tartalmat „magáévá tette-e”. A jogászok egy részének véleménye szerint ez minden linkelés esetében fennáll, míg mások szerint erről már akkor sem lehet beszélni, ha a linkelő egyértelműen jelzi, hogy külső, harmadik személyhez vezet a hivatkozás.

(Magyar) következtetések

Nemcsak a német, de a magyar felhasználók számára is ajánlott körültekintetéssel eljárni, ha a Twitteren, vagy más szolgáltatásokon keresztül külső hivatkozásra mutató linkeket tesznek közzé. A magyar szerzői jogi törvény is lehetővé teszi, hogy a szerzői jog megsértése esetén az abbahagyás és eltiltás iránti igényt a jogosult ne csak a jogsértővel szemben, de azzal szemben is érvényesítse, akinek szolgáltatásait a jogsértés elkövetéséhez igénybe vették. Véleményem szerint adott esetben akár egy twitterező is minősülhet ilyennek. Kíváncsian várom, mikor kerül hasonló ügy magyar bíróságok elé.

Forrás: Henning Krieg német ügyvéd blogja: kriegs-recht.de