12 May

Módosult a .hu domainregisztrációs szabályzat

A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesületének közgyűlése 2010. május 1-jei hatállyal módosította a .hu tartományt szabályozó Domainregisztrációs Szabályzatot. A módosulások egyfelől a domain nevek törlésével, illetve visszavonásával kapcsolatosak, másfelől pedig az alternatív vitarendezésben hozott döntés bírósági revíziójával kapcsolatos szabályokat pontosítják. Read More

09 Mar

Fából vaskarika: a .hu regisztrációs döntnök döntésének bírósági „revíziója”

A Fővárosi Bíróság és a Fővárosi Ítélőtábla ingatlanbank.hu domain név tárgyában meghozott döntései iránymutatást nyújtanak arra az esetre, hogy ha egy .hu alternatív vitarendezési eljárásból a domain név használója vesztesként kerül ki, de a domain név megtartása érdekében bírósági eljárást indít, akkor milyen kereseti kérelmet kell előterjesztenie ahhoz, hogy a domain nevét végül mégis megtarthassa. Read More

20 Nov

A .hu vitarendezés előnyei és hátrányai

Vannak, akik úgy gondolják, hogy ha békés módon nem rendezhető egy domain névvel kapcsolatos vita, akkor az alternatív vitarendezés minden esetben előnyösebb megoldás, mint a rendes bíróság előtti pereskedés. Mások ezzel ellentétes véleményt hangoztatnak: szerintük a pereskedés végső soron mindig alkalmasabb a cél elérésére, a domain név megszerzésére. Véleményem szerint mindkét felfogás merev alkalmazása helytelen, mer csak az adott eset körülményeinek alapos mérlegelésével lehet eldönteni, hogy melyik igényérvényesítési út az optimális. Read More