20 Nov

A .hu vitarendezés előnyei és hátrányai

Vannak, akik úgy gondolják, hogy ha békés módon nem rendezhető egy domain névvel kapcsolatos vita, akkor az alternatív vitarendezés minden esetben előnyösebb megoldás, mint a rendes bíróság előtti pereskedés. Mások ezzel ellentétes véleményt hangoztatnak: szerintük a pereskedés végső soron mindig alkalmasabb a cél elérésére, a domain név megszerzésére. Véleményem szerint mindkét felfogás merev alkalmazása helytelen, mer csak az adott eset körülményeinek alapos mérlegelésével lehet eldönteni, hogy melyik igényérvényesítési út az optimális. Read More