Felhasználási feltételek

Nem jogi tanácsadás

A honlapon, illetve a blogon található információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak, illetve ajánlattételnek. A blogon található információk nem helyettesítik a jogi tanácsadást, ezért konkrét jogkérdés esetén minden esetben konzultáljon szakemberrel, mielőtt döntést hoz. Tekintettel arra, az információ nyújtására ingyenesen, tájékoztató jelleggel kerül sor, ezért a honlapon, illetve a blogon található információk felhasználásából eredő kárért, hátrányért vagy egyéb veszteségért a felelősség az irányadó jogszabályok által megengedett legtágabb mértékben kizárt vagy ha ez nem lehetséges, akkor korlátozott.

Az információk naprakészsége

A honlapon és a blogon található információk azok publikálásának időpontjában fennálló helyzetet tükrözik. Az idő elteltével a (jogi) környezet, megváltozhat, illetve az információ elavulhat. Nem vállalok arra kötelezettséget, hogy a korábban publikált információkat időről időre frissítsem. Ezért javaslom, hogy minden esetben ellenőrizze az információ publikálásának dátumát, és amennyiben kérdése merülne fel, lépjen kapcsolatban velem.

Külső hivatkozások (linkek)

A honlapon és a blogon külső hivatkozások (a halasznet.hu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével elért vagy letöltött tartalom harmadik fél által szolgáltatott tartalomnak minősül, amelyekre semmiféle befolyásom sincsen. Ezért az ilyen tartalmakkal kapcsolatos felelősség (így különösen azok elérhetőségével vagy helytállóságával kapcsolatban) a lehető legtágabb mértékben kizárt, vagy ha ez nem lehetséges, korlátozott.

A tartalom átvételének feltételei

A jelen honlap tartalma, különösen a blogbejegyzések, szerzői jogi védelem, valamint önálló adatbázis oltalom alatt áll. A blog bejegyzéseinek felhasználása az alábbi esetekben, illetve feltételekkel előzetes engedély nélkül is lehetséges: a blogon publikált bejegyzések többszörözhetőek, terjeszthetőek, továbbá nyilvánossághoz közvetíthetőek, azaz a tartalom átvehető, illetve hivatkozható (pl. link útján), azzal a feltétellel, hogy a tartalom szerzője és forrása mindvégig feltüntetésre kerül. A felhasználási engedély ingyenes, határozatlan időre és a teljes világra szól, nem kizárólagos és átruházható, továbbá bármikor egyoldalúan visszavonható. A felhasználási engedély nem terjed ki a tartalom átdolgozására, ideértve annak bármilyen nyelvre történő lefordítását is. A tartalom puszta formázást meghaladó módosítása (legyen szó akár tartalom elhagyásáról vagy szerkezeti átalakításról) csak előzetes és kifejezett engedéllyel lehetséges. Ilyen esetben kérem, hogy a tervezett felhasználás előtt lépjen velem kapcsolatba. Az előbbiek szerinti felhasználási engedély csak egyes bejegyzések tartalmainak felhasználására vonatkozik, de nem terjed ki a blog, illetve az azon elérhető tartalmak egészének vagy jelentős részének felhasználására, így különösen a kimásolásra (másolat készítése útján való többszörözésére) és/vagy újrahasznosítására (nyilvánosság számára való hozzáférhető tétel, illetve közvetítés). A blog, illetve az azon elérhető tartalmak egészének vagy jelentős részének tükrözése engedély nélküli felhasználásnak minősül. Szintén engedély nélküli felhasználásnak minősül a bejegyzések olyan módon való felhasználása, hogy a bejegyzés szerzője és forrása nem vagy nem megfelelően látható vagy érzékelhető. Ha a tervezett felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül szolgálja (így különösen, ha a tartalom térítés ellenében rendelkezésre álló honlapon vagy adatbázisban kerülne felhasználásra), akkor a felhasználás előtt keressen meg, ugyanis az ilyen felhasználást nem foglalja magában a fentiek szerinti felhasználási engedély. A felhasználás tekintetében egyebekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései megfelelően irányadóak.

A feltételek módosítása

Jelen felhasználási feltételeket meghatározott időközönként felülvizsgálom annak érdekében, hogy az megfeleljen a saját célkitűzéseimnek, továbbá a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. Amennyiben felhasználási feltételek módosításra kerülnek, úgy a módosított verziót a honlapon közzéteszem. Kérem, hogy időről-időre nézze át jelen felhasználási feltételeket annak érdekében, hogy minden tény és információ tekintetében naprakész legyen. A felhasználási feltételek jelentős módosítása esetén erre külön bejegyzésben is felhívom a figyelmet.

Az ügyvédi kamara által előírt tájékoztatás

A honlapot dr. Halász Bálint, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon olvashatóak.